You Are Still In A Bird Cage update part 2- END. (VÔ CÙNG NGUY HIỂM ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC :v)

Điểm Review : 5.0/5
0 người đã theo dõi truyện này

Tác Giả : Đang cập nhật
Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái : Đang tiến hành
142 lượt xem
Bắt Đầu Đọc
Giới thiệu truyện

Một bộ one shot rất hay và bá =)))
Bài học rút ra: KẺ NGUY HIỂM NHẤT CHÍNH LÀ KẺ AN TOÀN NHẤT 
Đồng tác giả "Anh đã sai" và "Sachi-iro no One Room" (lão này toàn viết truyện deep với dark)

Mọi Người Nói Gì Về You Are Still In A Bird Cage update part 2- END. (VÔ CÙNG NGUY HIỂM ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC :v)
Nội dung bình luận tối đa 250 ký tự