Skeleton Soldier Couldn’T Protect The Dungeon

Điểm Review : 5.0/5
0 người đã theo dõi truyện này

Tác Giả : Đang cập nhật
Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái : Đang tiến hành
3379 lượt xem
Bắt Đầu Đọc
Giới thiệu truyện

Mục đích duy nhất của anh ấy là bảo vệ chủ nhân, nhưng sức cùng lực kiệt phải nhìn chủ nhân mình ngã xuống. Và định mệnh đã cho anh ấy một cơ hội khác để thay đổi dòng chảy của số phận

Mọi Người Nói Gì Về Skeleton Soldier Couldn’T Protect The Dungeon
Nội dung bình luận tối đa 250 ký tự